Site Overlay

วิธีฝากถอนเว็บRUAY

วีธีฝาก-ถอน เติมเงินเว็บรวย

สามารถเติมเงินได้หลังจากระบบอนุมัติผ่าน บัญชีของท่านเเล้ว
1. ทำการเลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการเพิ่ม
2. ใส่ เลขที่บัญชี และ ยืนยันเลขบัญชี
3. ใส่ชื่อบัญชี ชื่อ-นามสกุล

เพิ่มบัญชีธนาคาร

วิธีฝากเงิน

แจ้งเติมเงิน

1. เลือกธนาคารปลายทางที่ท่านต้องการเติมเงิน 

2. ท่านต้องโอนเงินให้เสร็จสิ้นด้วยตัวท่านเองผ่านช่องท่างที่ท่านต้องการเสียก่อน

– โอนเงินขั้นต่ำครั้งละ 20 บาท

  1. – ถ้าโอนต่ำกว่า 20 บาท เงินของท่านจะไม่เข้าระบบเเละไม่สามารถคืนได้
  2. – กรุณาใช้บัญชีที่ท่านผู้กกับ RUAY ในการโอนเงินเท่านั้น
  3. – เก็บสลิปการโอนเงินไว้ทุกครั้งเมื่อท่านทำการโอนเสร็จสิ้นเเล้ว

3. เมื่อโอนเงินเเล้ว ให้ระบุข้อมูลการโอนเงินของท่าน

  1. – เลือกธนาคารของท่านที่ลงทะเบียนกับ RUAY
  2. – เลือกช่องทางการโอนเงินของท่าน
  3. – ใส่จำนวนเงินที่โอนเข้ามาตามสลิปของท่าน
  4. – เลือก “วัน/เดือน/ปี” ที่ท่านโอนเงินเข้ามาตามสลิปโอนเงิน
  5. – เลือก “เวลา” ที่ท่านโอนเงินเข้ามาตามสลิปโอนเงิน

4. กด “ยืนยันการเเจ้งโอนเงิน” เเละ รอระบบประมวณผลไม่เกิน 5 นาที

5. ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินของท่านได้ที่เมนูเครดิตด้านบนหรือหน้าหลัก RUAY

6. สามารถเพิ่มบัญชีธนาคารอื่น เพิ่มเติมได้ที่เมนูด้านบน “บัญชีธนาคาร”

7. สามารถเช็ครายการฝาก/ถอนทั้งหมดในบัญชีของท่านได้ที่เมนู “รายการเเจ้งฝาก/ถอน”

วิธีถอนเงิน

แจ้งถอนเงิน

1. ระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการจะถอน หรือ กดทั้งหมด เพื่อถอนเงินออกทั้งหมด

หมายเหตุ : ท่านสามารถถอนเงินขั้นต่ำ 100 หรือ สูงสุด 200,000 บาท

2. กดปุ่ม “ถอนเงิน” ระบบจะทำการประมวณผลยอดเงินที่ท่านต้องการเงินออก

3. เงินที่ทำการกดปุ่ม “ถอนเงิน” จะถูกโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนกับ RUAY ไว้อัตโนมัติ (กรณีมีหลายบัญชี ต้องเลือกบัญชีที่จะโอนเข้าก่อน)

4. สามารถเพิ่มบัญชีธนาคารอื่น เพิ่มเติมได้ที่เมนูด้านบน “บัญชีธนาคาร”

5. สามารถเช็ครายการฝาก/ถอนทั้งหมดในบัญชีของท่านได้ที่เมนู “รายการเเจ้งฝาก/ถอน”